Sponsors

We zijn blij met onze sponsors! Op deze manier kunnen we onze doelstelling blijven realiseren: aandacht vragen voor fair trade en meer omzet maken voor onze producenten uit niet-westerse culturen. 

 

KP.L Architect     

Klaas-Pieter Lindeman
Berlageweg 79
9731 LK Groningen
06-41784573
info(Verberg dit)@kplarchitect.nl

 

Designly            

Charlotte Rinzema
Bosakker 15
1822 RE Alkmaar
085-3015602
studio@designly.nl

B. de Rouw
Meubel & Timmerwerk

Sandebuur 5
9315 TE Roderwolde
050-5034700

 

Bedrijven kunnen ons steunen door financiële sponsoring, maar ook door bijvoorbeeld werknemersvrijwilligerswerk. Heb je interesse om onze winkel te sponsoren? Neem dan contact met ons op: info(Verberg dit)@wereldwinkelgroningen.nl

 

Giften
Ook giften helpen ons bij de realisatie van onze doelstelling. Elke gift aan de Wereldwinkel - hoe groot of klein ook - is van harte welkom op rekeningnummer NL22 TRIO 0197 7045 57 van Wereldwinkel Groningen.

ANBI

Wereldwinkel Groningen is een door de belastingdienst erkend "goed doel" (een algemeen nut beogende instelling). Dat betekent dat de giften aftrekbaar zijn bij de aangifte inkomstenbelasting.

De gegevens met betrekking tot de ANBI-status zijn beschikbaar op de website van Wereldwinkels Nederland.